Blokfluitensemble Deventer Koek ontmoet gitaar……….

04 feb 2018 (14:30 - 15:30)

Blokfluitensemble Deventer Koek is andere koek! Ooit een blokfluit van 2 meter zien en horen spelen? Het ensemble speelt ook op andere maatjes en speciaal voor het concert in het Geert Groote Huis op 4 februari om 14:30 vind er ook een ontmoeting met gitaristen plaats. Kom en luister naar een gevarieerd en verrassend programma!
Uitvoerende zijn leerlingen van blokfluitdocente Elsa Bunk en gitaardocente Nicolette Verkooij.

Vrij toegang, na afloop vrijwillige gift