Expositie ‘Plekken van Devotie’

11 sep 2019 (11:00) t/m 03 nov 2019 (17:00)

Over ‘plekken van devotie’

De Moderne Devotie is, misschien anders dan verwacht, een Middeleeuws fenomeen. Deze veertiende-eeuwse hervormingsbeweging is ontstaan in Deventer, waar stichter Geert Groote woonde, werkte en predikte. Hij pleitte voor persoonlijke geloofsbeleving: door het overdenken van de verhalen en teksten uit onder andere de Bijbel zou men dichter tot God komen. Voor de Middeleeuwen was dit erg vernieuwend, vooral omdat alle kerkdiensten, gebeden en boeken tot die tijd alleen in het Latijn waren, en het niet gewoon was zonder tussenkomst van een priester contact te hebben met God. Geert Groote vertaalde belangrijke teksten zoals de psalmen en gebeden in het Nederlands en richtte huizen in voor mensen die zonder kloostergeloften een devoot leven wilden lijden.

In Deventer zijn diverse plekken waar fysieke sporen van deze devotie zijn achtergebleven. Deze plekken en hun geschiedenis staan in de gelijknamige tentoonstelling ‘plekken van devotie’ centraal.

De fotowedstrijd

Geïnspireerd door de geschiedenis van enkele plekken die in verband kunnen worden gebracht met de Moderne Devotie, hebben wij, middels een fotowedstrijd, gezocht naar foto’s die het thema ‘plekken van devotie’ uitdragen. Dit thema werd zo breed geïnterpreteerd als de creativiteit toeliet.

Foto-locaties:

  1. Brink: in 1372 verbrandde Geert Groote een groot deel van zijn boeken publiekelijk op de Brink in Deventer. Nadat een priester hem de laatste riten voor het sterven had geweigerd vanwege Groote’s bezit van mystieke boeken, verbrandde hij deze werken, genas van zijn ziekte en kwam tot inkeer. Hier is het allemaal begonnen.
  2. Lamme van Dieseplein + Pontsteeg – Heer Florenshuis: Florens Radewijns is één van Geert Groote’s bekendste navolgers en zijn directe opvolger als geestelijk leider van de Moderne Devotie-beweging. Hij stichtte het eerste huis van ‘broeders des gemeenen levens’, ook wel het Heer Florenshuis of Rijke Fraterhuis genoemd.
  3. Klooster/binnentuin Athenaeumbibliotheek: Op de plek waar nu het athenaeumbibliotheek gevestigd is stond vroeger het Buiskenshuis, waar zusters van het gemeene leven woonden. In de kloostertuin zijn de oude muren van een deel van het Buiskenshuis nog goed te zien.
  4. Meester Geertshuis – Bagijnenstraat, hoek Hagesteeg: In 1374 schenkt Geert Groote zijn woning aan de stad Deventer, met als doel dat er arme vrouwen in zouden trekken. Deze vrouwen werden zusters van het gemeene leven en het Meester Geertshuis werd een voorbeeld voor andere huizen door Europa heen.
  5. Broederenkerk: Geert Groote predikte in deze 14e eeuwse kerk. Vanuit zijn verblijf in het naastgelegen klooster kon hij door een luikje de kerk in kijken.
  6. Klooster Diepenveen – Kerkplein: vlak buiten de stad, maar toch erg belangrijk binnen de Moderne Devotie was het klooster te Diepenveen. In tegenstelling tot de zusterhuizen in de stad Deventer was het klooster van Diepenveen een echt klooster, aangesloten bij de congregatie van Windesheim. De eerste rector van het klooster was de bekende devoot Johannes Brinckerinck.

Resultaat

Trots tonen wij u de foto’s die ons inziens het beste bij onze opdracht pasten. Sfeervol gepresenteerd in onze middeleeuwse kelder komen deze prachtig tot hun recht. Laat u inspireren door de geweldige beelden.