Organisatie

Binnen de stad Deventer maakt het Geert Groote Huis deel uit van de ‘Cultuurdriehoek’, het kloppend hart van de binnenstad. Er is een intensieve samenwerking met de VVV, de Gemeentemusea, het Stadsarchief en Atheneumbibliotheek, de openbare bibliotheek, het Etty Hillesum Centrum, de NV Bergkwartier en het Filmhuis. Ook staan vele vrijwilligers en studenten van Hogeschool Saxion klaar om de activiteiten tot een groot succes uit te bouwen.

De stichting Geert Groote Huis heeft goede banden met personen en instanties die een specifieke rol spelen of zich intensief verdiepen in de Moderne Devotie. In dit verband moeten worden genoemd het Centrum Moderne Devotie en de Geert Grote Universiteit, beide te Deventer, het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, de stichting Thomas a Kempis te Zwolle en de professoren C.G.Santing (RUG), K. Goudriaan (VU) en A. Jelsma (em).

De gemeenten Deventer en Zwolle sloten in november 2011 het Verdrag van Windesheim waarin zij hun inspanningen bundelen om de gedachten van Geert Groote en Thomas a Kempis in deze tijd opnieuw van waarde te laten zijn.

Stichting Exploitatie Geert Groote Huis (Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote)
Bestuur
J.J.J. Grobbée – voorzitter
D.J. de Weerd – penningmeester
mr. R.J. van Woerden – secretaris
W. Van Sijl – facility
S. van Putte – conservator
drs. R. van Ee – marketing, communicatie en pr

Eigenaar/verhuurder Geert Groote Huis
Bestuur
drs. J.J.P. Reintjes – voorzitter
drs. P.H.A. Tillema – vice-voorzitter
J. van Santen – secretaris
B. Hess – penningmeester
ir. J.J. Cusell
B. Hofman

Adviseurs Stichtingsbestuur
drs. J.W.L. Kruyt
C.M. Leliveld
mr. J.H. Brummelhuis
drs. R. van Ee

Comité van aanbeveling
mr. A.A.M. van Agt
prof.drs. A.L.L.M. Asselbergs
G.J.D. Eggink
mr. J.A.M. Hendrikx
jhr. drs. J. van Lidth de Jeude
ds. N. ter Linden
prof. dr. P. Visser
prof. dr. A.G. Weiler.

Informatie over de Stichting Gedachtegoed Geert Groote ten behoeve van ANBI:
Naam Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote. Bij beschikking d.d. 21 november 2013 aangemerkt als ANBI en als culturele ANBI per 27 december 2012.

Fiscaal nummer
8523 29 787

Contact
Lamme van Dieseplein 4, 7411 LX Deventer
info@geertgrootehuis.nl

Beleid
Klik hier op Businessplan voor het Beleidsplan van de Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote

Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst werkzaam.
De bestuurders en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het op alle mogelijke manieren Deventers grootste burger te eren en zijn ideeën, gedachten,
handelingen en acties ten behoeve van het algemeen belang te vertalen naar onze moderne tijd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording: de stichting is in 2013 met haar werkzaamheden aangevangen.

 

Jaarrekening Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote 2015

Jaarrekening Stichting Geert Groote Huis 2015

Jaarrekening 2016 Stichting Geert Groote Huis

Jaarrekening Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote 2016

Jaarverslag 2016 Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote

Jaarrekening Stichting Geert Groote Huis 2017

Jaarrekening Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote 2017