Organisatie

Binnen de stad Deventer maakt het Geert Groote Huis deel uit van de ‘Cultuurdriehoek’, het kloppend hart van de binnenstad. Er is een intensieve samenwerking met de VVV, de Gemeentemusea, het Stadsarchief en Atheneumbibliotheek, de openbare bibliotheek, het Etty Hillesum Centrum, de NV Bergkwartier en het Filmhuis. Ook staan vele vrijwilligers en studenten van Hogeschool Saxion klaar om de activiteiten tot een groot succes uit te bouwen.

De stichting Geert Groote Huis heeft goede banden met personen en instanties die een specifieke rol spelen of zich intensief verdiepen in de Moderne Devotie. In dit verband moeten worden genoemd het Centrum Moderne Devotie te Deventer, het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen, de stichting Thomas a Kempis te Zwolle en de professoren C.G.Santing (RUG), K. Goudriaan (VU) en A. Jelsma (em).

De gemeenten Deventer en Zwolle sloten in november 2011 het Verdrag van Windesheim waarin zij hun inspanningen bundelen om de gedachten van Geert Groote en Thomas a Kempis in deze tijd opnieuw van waarde te laten zijn.

Stichting Exploitatie Geert Groote Huis (Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote)
Bestuur
J.J.J. Grobbée – voorzitter
D.J. de Weerd – penningmeester
mr. R.J. van Woerden – secretaris
W. Van Sijl – facility
S. van Putte – conservator
drs. R. van Ee – marketing, communicatie en pr

Rooster van aftreden bestuur Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote

Statuten Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote

Governance Code Cultuur
Het bestuur en toezicht zijn bij Museum Geert Groote Huis ingericht volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur. Dit bevordert goed bestuur en staat garant voor een transparante verantwoording.

Informatie over de Stichting Gedachtegoed Geert Groote ten behoeve van ANBI:
Naam Stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote. Bij beschikking d.d. 21 november 2013 aangemerkt als ANBI en als culturele ANBI per 27 december 2012.

Fiscaal nummer
8523 29 787

Contact
Lamme van Dieseplein 4, 7411 LX Deventer
info@geertgrootehuis.nl

Beleid
Klik hier op Voortschrijdend meerjaren beleidsplan Museum Geert Groote Huis Deventer 2019 voor het Beleidsplan van de Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote

Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst werkzaam.
De bestuurders en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel het op alle mogelijke manieren Deventers grootste burger te eren en zijn ideeën, gedachten,
handelingen en acties ten behoeve van het algemeen belang te vertalen naar onze moderne tijd.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Financiële verantwoording: de stichting is in 2013 met haar werkzaamheden aangevangen. Wij hanteren het bestuursmodel.

Documenten:
Jaarrekening Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote 2018

Jaarverslag 2018 Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote