Wat is er te zien in het museum?

Geert Groote (1340 – 1384) is de belangrijkste Deventenaar uit de geschiedenis. Tot ver buiten onze landsgrenzen is hij bekend als grondlegger van de ‘Moderne Devotie´. Deze vernieuwingsbeweging stond voor een persoonlijke beleving van het geloof en een eenvoudig en oprecht leven.

In het museum Geert Groote Huis, op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven, vertellen we daarom zijn verhaal. Hoe hij tot zijn inzichten kwam, waarom hij kritiek had op de kerk en de samenleving en waarom zijn gedachtegoed nog altijd actueel is.

Het museum is is ingedeeld in 3 thema´s:

Afkeer:

Dit gedeelte is zichtbaar in het café gedeelte, waar in de vorm van een lichtkunstwerk de bezoeker aan het nadenken gezet wordt over de 7 deugden en ondeugden, zoals hebzucht, gierigheid etc.

Ommekeer:

In de achterzaal wordt het leven van Geert Groote verteld. Hoe hij na een vrij losbandige jeugd, na een periode van ziekte, tot inkeer komt. En hoe hij besluit zijn leven om te gooien en zich te wijden aan een vroom leven en zich in te zetten voor de armen. In de achterzaal laten we dit zien aan de hand van 6 kabinetten met elk een eigen thema. Bij elk thema wordt een link gelegd met de actualiteit.

Inkeer:

In de kelder van het museum bieden we de bezoeker een tijdelijke tentoonstelling. Het thema hiervoor is altijd gerelateerd aan het gedachtegoed van Geert Groote.

De stichting Geert Groote Huis is niet verbonden aan enige levensbeschouwelijke stroming en concentreert zich op de cultuurhistorische betekenis van de persoon Geert Groote en de waarde van zijn ideeën in onze tijd.