Word Sponsor

Het GGH is naar de laatste technische mogelijkheden ingericht: multimediaal, interactief, veel beeldgebruik, gekoppeld aan de sociale media. Dit om te bereiken dat bezoekers met genoegen en op eigentijdse wijze kennisnemen van de boodschap van Geert Groote. Daar is geld voor nodig. Ongeveer de helft daarvan hebben wij reeds ontvangen van grote fondsen: de Mondriaanstichting, de VSB, het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel, de BankgiroLoterij. Voor de andere helft hopen wij door middel van bescheidener bijdragen toch voldoende middelen te verkrijgen. Er is inmiddels een breed pakket aan ideeën en materialen voor presentaties opgebouwd. Onze inzet is dat bezoekers tevreden huiswaarts keren en zich positief uitlaten over wat zij gehoord, gezien, gedaan en beleefd hebben.

Aan Geert Groote zijn wij allen schatplichtig door de vele impulsen die hij als Late Middeleeuwer aan de culturele en maatschappelijke ontwikkelingen heeft gegeven. Dat geldt voor het godsdienstig beleven, voor de opbouw van levensgemeenschappen, voor de boekproductie die hij stimuleerde, de vrije meningsvorming, het christelijk humanisme, zijn aanzetten voor het gebruik van het Diets in godsdienstige aangelegenheden.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over wat u voor het Geert Groote Huis kunt betekenen en over wat daar tegenover staat voor u of voor uw organisatie? Neem dan contact op met: drs. Joop Reintjes, (voorzitter stichtingsbestuur Geert Groote Huis) of met Johan Grobbee (voorzitter exploitatiebestuur Geert Groote Huis).  Drs. Joop Reintjes is te bereiken via telefoonnummer: 0575 494236/ 06 53875050. Johan Grobbee is bereikbaar via telefoonnummer 0570 – 657254/06 – 53351336.