Steun ons

Het Geert Groote Huis ontvangt geen subsidie en moet dus in haar eigen onderhoud voorzien. Daarom kunnen we uw steun goed gebruiken!

U kunt ons op de volgende manieren steunen:

1. Word vriend
De Stichting Vrienden Geert Groote Huis is opgericht op 21 mei 2008 en stelt zich ten doel onderhoud, exploitatie en voortbestaan van het Geert Groote Huis financieel te ondersteunen. Het hiervoor nodige geld komt van ‘Vrienden’, die jaarlijks aan dit doel bijdragen.

De Vrienden worden door ons op de hoogte gehouden van nieuwtjes en evenementen rond Geert Groote en het Geert Groote Huis. Vrienden mogen altijd gratis het Geert Groote Huis in. Ook organiseren wij diverse activiteiten waaraan vrienden gratis mogen deelnemen. Voor bepaalde evenementen, zoals de jaarlijkse Geert Groote Dagen hebben vrienden recht op een reductie op de toegangsprijs.

Wilt u vriend worden? Ga dan naar ons aanmeldformulier.

2. Word schenker
Cultuur. U houdt ervan. U geeft erom. Wij werken ervoor. Die passie en dat enthousiasme willen we graag overdragen en we willen het publiek betrekken en vragen om iets extra’s te doen. Geven aan cultuur is nu extra aantrekkelijk. De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s goedgekeurd. De Geefwet kan tot en met 2017 ten volle worden benut om geven aan cultuur in Nederland via fiscaal aantrekkelijke faciliteiten een stevige stimulans te geven.

Hoe werkt het?
Alle instellingen met een culturele ANBI status, zoals het Geert Groote Huis, kunnen gebruik maken van de faciliteiten die de Geefwet biedt.
Giften van particulieren mogen hun gift (zie hierna) tegen 125% aftrekken van hun fiscaal inkomen zonder rekening te houden met de gebruikelijke 1% drempel voor giften. Er geldt een maximumbedrag van € 5.000,- Vanaf 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. Uw periodieke gift kan op eenvoudige wijze worden geregeld door middel van een speciaal formulier van de Belastingdienst.
Voorbeeld:
U besluit tot een jaarlijkse gift/schenking van ten minste € 100,- gedurende minimaal 5 jaar. U brengt dit à 125% in aftrek op uw fiscaal inkomen. Bij een verondersteld belastingtarief van 52% betaalt u effectief slechts € 35,-.

Ook uw eenmalige giften en uw vaste jaarlijkse bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar, zij het dat voor giften aan goede doelen een drempel van 1% geldt van uw fiscaal inkomen. Het bedrag van uw giften/bijdragen moet minimaal € 60,- per jaar bedragen en niet meer dan 10% van uw fiscaal inkomen bedragen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@geertgrootehuis.nl

3. Word sponsor
Het Geert Groote Huis wordt naar de laatste technische mogelijkheden ingericht: multimediaal, interactief, veel beeldgebruik, gekoppeld aan de sociale media. Dit om te bereiken dat bezoekers met genoegen en op eigentijdse wijze kennisnemen van de boodschap van Geert Groote. Daar is geld voor nodig. Wilt u ons steunen en sponsor worden?

Neem voor meer informatie betreffende sponsoring contact op met:
drs. Joop Reintjes, voorzitter stichtingsbestuur Geert Groote Huis
0575 494236/ 06 53875050