Steun ons

Het Geert Groote Huis ontvangt geen subsidie en moet dus in haar eigen onderhoud voorzien. Daarom kunnen we uw steun goed gebruiken!

U kunt ons op de volgende manieren steunen:

1. Word vriend
De Stichting Vrienden Geert Groote Huis is opgericht op 21 mei 2008 en stelt zich ten doel onderhoud, exploitatie en voortbestaan van het Geert Groote Huis financieel te ondersteunen. Het hiervoor nodige geld komt van ‘Vrienden’, die jaarlijks aan dit doel bijdragen.

De Vrienden worden door ons op de hoogte gehouden van nieuwtjes en evenementen rond Geert Groote en het Geert Groote Huis. Vrienden mogen altijd gratis het Geert Groote Huis in. Ook organiseren wij diverse activiteiten waaraan vrienden gratis mogen deelnemen. Voor bepaalde evenementen, zoals de jaarlijkse Geert Groote Dagen hebben vrienden recht op een reductie op de toegangsprijs.

Wilt u vriend worden? Ga dan naar ons aanmeldformulier.

2. Word schenker
Cultuur. U houdt ervan. U geeft erom. Wij werken ervoor. Die passie en dat enthousiasme willen we graag overdragen en we willen het publiek betrekken en vragen om iets extra’s te doen. Geven aan cultuur is nu extra aantrekkelijk. De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI’s goedgekeurd. De Geefwet kan tot en met 2017 ten volle worden benut om geven aan cultuur in Nederland via fiscaal aantrekkelijke faciliteiten een stevige stimulans te geven.

Hoe werkt het?
Alle instellingen met een culturele ANBI status, zoals het Geert Groote Huis, kunnen gebruik maken van de faciliteiten die de Geefwet biedt.
Giften van particulieren mogen hun gift (zie hierna) tegen 125% aftrekken van hun fiscaal inkomen zonder rekening te houden met de gebruikelijke 1% drempel voor giften. Er geldt een maximumbedrag van € 5.000,- Vanaf 1 januari 2014 is hiervoor geen notariële akte meer nodig. Uw periodieke gift kan op eenvoudige wijze worden geregeld door middel van een speciaal formulier van de Belastingdienst.
Voorbeeld:
U besluit tot een jaarlijkse gift/schenking van ten minste € 100,- gedurende minimaal 5 jaar. U brengt dit à 125% in aftrek op uw fiscaal inkomen. Bij een verondersteld belastingtarief van 52% betaalt u effectief slechts € 35,-.

Ook uw eenmalige giften en uw vaste jaarlijkse bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar, zij het dat voor giften aan goede doelen een drempel van 1% geldt van uw fiscaal inkomen. Het bedrag van uw giften/bijdragen moet minimaal € 60,- per jaar bedragen en niet meer dan 10% van uw fiscaal inkomen bedragen.

Wilt u een eenmalige gift doen? Het rekeningnummer dat u kunt gebruiken, is: NL 98 RABO 0177 8963 88 ten name van Stichting Realisatie Gedachtegoed Geert Groote.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via info@geertgrootehuis.nl

3. Word sponsor
Het Geert Groote Huis wordt naar de laatste technische mogelijkheden ingericht: multimediaal, interactief, veel beeldgebruik, gekoppeld aan de sociale media. Dit om te bereiken dat bezoekers met genoegen en op eigentijdse wijze kennisnemen van de boodschap van Geert Groote. Daar is geld voor nodig. Wilt u ons steunen en sponsor worden?

Neem voor meer informatie betreffende sponsoring contact op met:
drs. Joop Reintjes, voorzitter stichtingsbestuur Geert Groote Huis
0575 494236/ 06 53875050

4. Word vrijwilliger
U bent vast wel eens langs Museum Geert Groote Huis (GGH) gelopen, dat in 2013 werd geopend aan het Lamme van Dieseplein te Deventer. Een bijzonder gebouw met een inspirerende inhoud en een gestaag groeiend aantal bezoekers.

Vrijwilligers gezocht
Momenteel houdt een betrokken groep van zo’n 40 vrijwilligers het Museum Geert Groote Huis draaiende. Het GGH kan daardoor 5 dagen in de week geopend zijn. De stichting GGH zoekt nog extra vrijwilligers om het team compleet te maken. Daarbij gaat het om een functie als gastheer/gastvrouw en/of beheerder.

Wat is het Museum Geert Groote Huis?
Het GGH maakt door middel van een permanente tentoonstelling en de daarmee verbonden activiteiten de wereld van Geert Groote en zijn gedachtegoed tastbaar. De stichting GGH stelt zich ten doel de ideeën van Geert Groote naar onze eigen tijd te vertalen en concentreert zich op de cultuurhistorische betekenis van de persoon Geert Groote en de waarde van zijn ideeën in onze tijd.

Wat zijn de taken van een gastheer of gastvrouw?
Als enthousiaste en klantvriendelijke gastvrouw /gastheer ontvangt u bezoekers, geeft u informatie over het GGH en verricht u eenvoudige horecataken zoals de koffie- en theevoorziening. U kunt zelfstandig werken, goed met mensen omgaan en heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden. U heeft affiniteit met de culturele sector.

Beheerders gezocht
Tevens wordt gezocht naar enkele personen die als beheerder van het GGH kunnen functioneren. Een belangrijke taak van de beheerder is het openen en sluiten van het GGH, waarbij technische installaties als verlichting, media, vaatwasser etc. worden aan- of uitgezet. U bent consciëntieus, betrouwbaar, communicatief en beschikt over enige technische vaardigheden. U bent woonachtig in de binnenstad van Deventer of in de directe omgeving daarvan.

Wilt U nadere informatie betreffende deze vrijwilligersfuncties, neem dan contact op met Rutger Jan van Woerden, bestuurslid van de stichting realisatie gedachtegoed Geert Groote
(06-13603976; rvanwoerden@gmail.com)