Lezing door Ad Poiters over Mystieke kruimels in de handschriften van Klooster Soeterbeeck

18 mei 2020 (14:00 - 16:00)

Wilt u meer weten over de hervormingsbeweging van de Moderne Devotie? De broeders en zusters, Geert Groote voorop, stonden argwanend ten opzichte van visioenen en wonderen. Toch leidde ook hun inkeer naar vereniging van de eigen ziel met God. Wij vonden drie inleiders van het Titus Brandsma Instituut uit Nijmegen bereid om hun inzichten met ons te delen.

Voor wie?
Vooral voor de Vrienden en Vrijwilligers van het museum Geert Groote Huis die meer willen weten van Geert Groote en de Moderne Devotie. Voorkennis is niet vereist, wel een meer dan oppervlakkige belangstelling.

Over de lezing door Ad Poirters:
In Deursen was tot 1997 het regularissenklooster Soeterbeeck gevestigd, de laatste religieuze gemeenschap in Nederland met wortels in de Moderne Devotie. De zusters lieten tientallen laatmiddeleeuwse handschriften en honderden vroege drukken na, waarvan de meeste in bruikleen zijn gegeven aan de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. Ad Poirters neemt u mee in een codicologische speurtocht die een interessant beeld oplevert van de rol die mystiek gespeeld kan hebben in de religieuze cultuur van het klooster.