Lezing door Griet Vandermassen: ‘Dames voor Darwin’ is helaas afgelast!

15 nov 2019 (16:00 - 18:00)

Helaas hebben we de lezing moeten afgelasten!

Op vrijdagmiddag 15 november laat Griet Vandermassen u kennis maken met een nieuwe kijk op feminisme. Of is het juist een oude kijk? U bent welkom vanaf 15.30 uur (inloop), de lezing begint om 16.00 uur. Een toegangskaart kost € 10,=, vrienden en vrijwilligers van Museum Geert Groote Huis mogen naar binnen voor € 7,50 per persoon. Onderaan dit bericht leest u hoe u aan uw kaartjes kunt komen.

Onderdeel van drieluik: De ♀ factor
In november presenteert Museum Geert Groote Huis u een drieluik, dat als thema heeft: De ♀ factor. Dit drieluik begint op vrijdag 15 november met deze lezing door Griet Vandermassen. Op zaterdag 16 november opent in Museum Geert Groote Huis deze expositie: ‘Dames, Darwin en Devotie’. Het Gemeene Festival (in het kader van de Geert Groote Dag) op zondag 17 november sluit het drieluik af.

Over ‘Dames voor Darwin’
Feministen hebben het niet begrepen op biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen. Ze vrezen dat de erkenning van biologische verschillen tussen de seksen vrouwen weer naar de haard zal verwijzen. Maar het ideaal van ‘de vrouw aan de haard’ heerste slechts een kort moment in de westerse geschiedenis, en vrouwen zijn er terecht tegen in opstand gekomen. Vrouwen hebben altijd gestreden tegen onderdrukkende patriarchale systemen. Dat deden ze ook al in de middeleeuwen. Dat de Moderne Devotie vooral vrouwen aantrok, is geen toeval. De Zustergemeenschappen waarin zij zich verenigden, gaven hun een sterke maatschappelijke positie in een tijdperk waarin vrouwen als inferieur golden.

De wetenschap heeft korte metten gemaakt met vele mythes over vrouwen, zoals dat ze minder intelligent of minder moreel zouden zijn. Alleen door onderzoek naar sekseverschillen kunnen we vooroordelen over vrouwen blootleggen en ontkrachten. Wetenschap werkt bevrijdend. Tot de goed gedocumenteerde reële verschillen behoren dan weer sekseverschillen in fysieke agressie, seksualiteit, partnervoorkeuren en interesses. Ze zijn een voorspelbaar gevolg van de evolutionaire geschiedenis van onze soort. We houden maar beter rekening met die verschillen als we inzicht willen krijgen in fenomenen als seksueel geweld, de seksekloof op de arbeidsmarkt of het ontstaan van patriarchale samenlevingen, en als we een maatschappij willen waarin beide seksen zich maximaal kunnen ontplooien. Kennis van de biologische basis van sekseverschillen in psychologie en gedrag hoeft niet te leiden tot reactionaire toepassingen. Biologische feiten dicteren immers niet hoe we onze maatschappij moeten inrichten. Onze waarden bepalen we zelf.

Over Griet Vandermassen
Griet Vandermassen is germaniste, doctor in de wijsbegeerte en verbonden aan de Universiteit Gent. Ze is auteur van Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutietheorie (2019), een grondige en sterk uitgebreide update van Darwin voor dames. Over feminisme en evolutietheorie (2005). Ze is coauteur van In Darwins woorden. Leven, werk en denken van Charles Darwin (met Chris Buskes en Ranne Hovius, 2009).

Hoe kunt u zich aanmelden?
Let op
We hebben ruimte voor maximaal 100 gasten. Wacht dus niet te lang met uw aanmelding, want vol is vol!

1.U kunt tot 13 november naar Museum Geert Groote Huis gaan om daar uw toegangskaart(en) bij de kassa te kopen.

2. Of u meldt zich voor 13 november aan via museumggh@ziggo.nl onder opgave van uw NAW-gegevens en het aantal personen waarmee u komt. Op hetzelfde moment maakt u € 10,= per persoon (vrienden en vrijwilligers van het GGH betalen € 7,50 per persoon) over naar bankrekeningnummer NL98 RABO 0177 8963 88 ten name van Stichting Realisatie Gedachtengoed Geert Groote. Na ontvangst van uw aanmelding en uw betaling sturen we u per mail de toegangsbewijzen toe. Een andere bestelwijze (bijvoorbeeld telefonisch) is niet mogelijk. Ook is het niet mogelijk om een kaart te reserveren zonder direct af te rekenen. Op 15 november meldt u zich, met uw (uitgeprinte) toegangsbewijs, tussen 15.30 uur en 15.50 uur bij de kassa van het Museum Geert Groote Huis.

Graag tot 15 november!